Genel

Yıldızname


Yıldızname, bir kişinin yolculuğunu isim, doğum tarihi ve özelliklerine göre yorumlama şeklidir. Yıldız isimleri ve kehanet kombinasyonu, daha pratik ve gerçek medyumlar hakkında bilgiler sağlaması bakımından faldan ayrılan bir uygulamadır.

Burçlar, bir kişinin hayatının evrelerini bilmek için yıldızların konumlarının ve hareketlerinin bir işaretler sistemi oluşturduğu iddiasına dayanır. Arapçada ilmü’ttencîm / ilmüahkámi’nnücum, Batı dillerinde astroloji, Türkçede astroloji, burçlar, yıldız tedavisi olarak adlandırılır. Burçlar kullanılarak yazılan kitaplar "tıbbi yıldız yıldızları" olarak da bilinir. Bunlar kehanet teknikleriyle yazılmış bilim dışı eserlerdir ve insanlar uzun zamandır ay, güneş ve yıldızlara ilgi duymuş, günlük, aylık ve yıllık adımları izleyerek konumlarını ve hareketlerini öğrenmişlerdir.

Paleolitik çalışmalar bunu kanıtlıyor. Örneğin, eski Mezopotamya topluluğu, her yıldızın Dünya’yı etkileyen bir küreye sahip olduğuna ve Güneş, Güneş ve Ay’ı incelemek için piramit şeklinde bir tapınak (ziggurat) inşa ettiğine inanıyordu. Bu gözlemler sırasında yaşam ve dünyadaki yıldızlar arasında bir ilişki kurmuşlar ve gezegenlerin zeki varlıklar olduğu ve hareketlerinin bir anlamı olduğu sonucuna varmışlardır. Babil rahiplerinin göksel cisimlere olan yoğun ilgisi, kutsallığa olan inançlarından kaynaklanıyordu. Başlangıçta bu hareketler sadece kralın ve ulusun kaderiyle ilgiliyken zamanla herkese yayılmıştır. Babilliler iki tür falcılık kullandılar.

Biri kurbanlık hayvanın (haruspex / ilmü’lekyâd) ciğerlerini gözlemlemek, diğeri ise gökyüzünü gözlemlemektir (Hémérologie horoscope / ilminücûm, ilmü’lenvâ’, ilmüda’veti’ lkevakib). Bu gözlem sürecini değerlendiren Mısırlılar, Sirius ve Nil yıldızlarının taşkınlarını birbirine bağlayan astrolojik açıdan önemli zodyak 36 parçaya böldüler. Her bölüm 10 derecedir. Bundan esinlenerek zodyak 30 derecede 12 parçaya bölünmüştür. Çinliler ayrıca ayın ay hareketini 28 parçaya ve güneşin yıl hareketini 12 parçaya böldüler. Daha önceki deneyimlere dayanarak, Yunanlılar gök cisimlerinin, özellikle de güneşin okyanusu, bitkileri, hayvanları ve insanları etkilediğine inanıyorlardı. Bu dönemde, Babil ve Mısır’ın güneş merkezli teorisi, dünya merkezli kozmolojiye kaydı. Bu, yüce ve kutsal kabul edilen eter adı verilen tek bir maddenin yörünge üstü bölgesidir.

Kaotik ve yozlaşmış dört unsurdan oluşur. Yücenin alt kısmı etkilediği fikrinden hareketle, yücenin yöneten alt düzlemi etkilediği varsayılır ve bu etkileşim zodyaktaki (bir burçlar dizisi) empati ilkesiyle ilişkilidir. en etkili. Ortaçağ’da Kilise dünyası, gök cisimleri ve insan bedenlerinin etkileşimine dayanan astroloji pratiğini onayladı ve bu bağlamda insan özgürlüğü ile insan özgürlüğü ve Tanrı’nın yaratması arasındaki ilişkiyi tartıştı. Evrenin yer merkezli teorisine karşı çıkan Galileo, Copernicus ve Kepler gibi bilim adamları, astrolojiyi astronomiden ayırarak bilim dışı bir meslek ilan ettiler. Medyum ali gürses ise bunu devam ettiriyor. Burada Aydınlanma filozofları bile metafiziğe karşı olumsuz bir tavır sergilemişler ve metafiziğe yakın pozitivist bir yapıya yenik düşmüşlerdir XX. Yüzyıl boyunca, bir kez daha bir gizem haline geldi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu